ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลการดำเนินการ

บริการประชาชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


"เมืองคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตพอเพียง เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวยั่งยืน นิเวศน์ไร้มลพิษ"
   ประกาศ  เปลี่ยนเบอร์ติดต่อโทรศัพท์/โทรสารของเทศบาล เป็น 039 424235
 


 
 
   เทคนิคการย่อ-ขยายรูปภาพ ด้วยโปรแกรม ACDSee
 

หลายท่านที่พบกับปัญหาการ ทำจดหมายข่าว ด้วย เพาเวอร์พ้อยท์ หรือ เวิด แต่ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป
ถ้ามีการลดขนาดของรูปลงก่อน (ก่อนใส่รูปประกอบ) จะทำให้หนังสือ หรือจดหมายข่าว มีขนาดเล็กลง ส่งเมล์ ก็ง่าย และไม่เปลืองพื้นที่ในเครื่องด้วย

วันนี้เรามีวิธีแก้ไขมาแนะนำ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ......


 
 
 


image
image
image