เทศบาลตำบลบ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
  เทศบาลตำบลบ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี